Tại sao két thu ngân là một yếu tố quan trọng trong kinh doanh?